ซีพี ออลล์ จัดค่ายยอดกล้า หนุนเยาวชนพัฒนางานเขียนวรรณกรรม

1166

ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดการอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม : เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น-นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ณ บ้านผู้หว่าน จ. นครปฐม โดยโครงการยอดกล้าวรรณกรรม (การอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม : เรียนรู้สู่โลกเรื่องสั้น สารคดี กวีนิพนธ์) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2552 (ตรงกับโครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 6) โดยการประสานความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักกิจกรรมสังคม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เป็นการขยายผลของโครงการกล้าวรรณกรรม เพื่อนำเยาวชนรางวัลยอดกล้า 3 ประเภท คือ ยอดกล้าเรื่องสั้น ยอดกล้าสารคดี และยอดกล้ากวีนิพนธ์ จากโครงการกล้าวรรณกรรม มาเข้าค่ายพัฒนาการเขียนในรูปแบบเข้มข้น

20160618092205_IMG_4016 20160618092544_IMG_4036

20160618092238_IMG_4020 20160618092445_IMG_4029

พิธีเปิดการอบอรม ได้รับเกียรติจาก คุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรศิลป์ เป็นประธานในพิธี โดยเป็นการอบรมขยายผลจากโครงการกล้าวรรณกรรม มุ่งเน้นให้เยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดกล้าจากโครงการกล้าวรรณกรรม ได้เรียนรู้การเขียนประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ จากนักเขียนและบรรณาธิการมืออาชีพ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของปีนี้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 38 คน จำแนกเป็น เยาวชน 24 คน ครูอาจารย์ 14 คน

20160618201222_IMG_4099 20160618201230_IMG_4101

20160618092513_IMG_4032 20160618102110_IMG_4039

20160618102119_IMG_4040 20160618102132_IMG_4043

20160619085428_IMG_4109 20160618102150_IMG_4046

20160619105534_IMG_4130 20160619105321_IMG_4123

20160619105239_IMG_4120 20160619085451_IMG_4110

20160618132043_IMG_4069 20160619105713_IMG_4134

20160619141842_IMG_4152 20160619142051_IMG_4163

20160619153244_IMG_4169 20160619153343_IMG_4172

20160619153438_IMG_4175 20160619153552_IMG_4178

20160619153748_IMG_4183 20160619154106_IMG_4187

20160619154121_IMG_4192