‘ซีพี ออลล์’ มอบรางวัล ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11’

0
3881

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดงานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 11 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมอัญเชิญโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบแก่สุดยอดนักเขียนและนักวาดการ์ตูน 3 คน

งานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 11 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ  ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ได้รับเกียรติจาก  ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องมนตรี เป็นประธานในพิธี


7book1132
โดยมีคุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้เกียรติ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ตลอดจนกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการตัดสินหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ และสื่อมวลชน

7book1118 7book1119

7book1117 7book1120

“ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดเป็นรางวัลวรรณกรรมที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากแวดวงนักเขียน นักอ่าน  และสังคมไทย ซึ่งบริษัท ซีพี ออลล์ฯ ยังคงมีเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะดำเนินเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ต่างๆ   ที่บังเกิดจาการการอ่าน จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคน สร้างต้นทุนมนุษย์ให้ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสง่างาม” คุณก่อศักดิ์กล่าว

7book1103 7book1102

7book1113 7book1125

การประกวดครั้งที่ 11 มีนักประพันธ์ นักวาดการ์ตูน นักเขียนรุ่นเยาว์ ตลอดจนสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 286 เล่ม ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตัดสิน อันประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ นักวิชาการ นักเขียน อาทิ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์,  นายอัศศิริ  ธรรมโชติ,  นายอดุล จันทรศักดิ์, นายประภัสสร เสวิกุล, ศ.กีรติ บุญเจือ , นายธีรภาพ โลหิตกุล , นายศักดา แซ่เอียว  เป็นต้น

7book1128 7book1127

7book1126 7book1130

7book1101

สำหรับปีนี้ มีรางวัลชนะเลิศ  รวม 3 ประเภท คือ
–     รางวัลชนะเลิศประเภทนวนิยาย
“จับต้นมาชนปลาย”
ประพันธ์โดย  คุณชมัยภร แสงกระจ่าง
–     รางวัลชนะเลิศประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน)
“MY MANIA 3”
ประพันธ์โดย  คุณเอกสิทธิ์  ไทยรัตน์
–    รางวัลชนะเลิศประเภทสารคดี
“พุทธโคดม: บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ
การเมืองและวัฒนธรรมอินเดียสมัยพุทธกาล”
ประพันธ์โดย  คุณวรศักดิ์  มหัทธโนบล

7book1121 7book1122

7book1123 7book1133

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ  ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
– ปาฐกถาพิเศษด้านการอ่าน โดย    รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
– เสวนา หัวข้อ  “จากใจถึงใจ ไทย-อาเซียน” โดย คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ์    รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร  และนายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย, คุณประภัสสร เสวิกุล    ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, คุณเจน สงสมพันธุ์  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และคุณนาถนิศา สุขจิตต์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (วรรณศิลป์)  กระทรวงวัฒนธรรม  โดยมีคุณวสุ  แสงสิงแก้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ
– เปิดใจผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

7book1110 7book1109

7book1108 7book1107

ล่าสุดเตรียมเปิดรับผลงานจากนักเขียนและสำนักพิมพ์เข้าประกวดครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 โดยยังคงมีการกำหนดรางวัลไว้ 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทกวีนิพนธ์ นวนิยาย นิยายภาพ (การ์ตูน) รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท (ยกเว้นประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีการประกาศผลในเดือนกรกฎาคม 2558 และมอบรางวัลเดือนสิงหาคม 2558 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.csrcpall.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2648-2901-3

7book1106 7book1105

7book1111 7book1104