ซีพี ออลล์ จับมือ กทม. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดกทม. 700 ทุน

3480

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สอบผ่านหลักสูตรนักธรรมตรี จำนวน 700 ทุนในโครงการพระพุทธศาสนา “ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว รุ่นที่ 3” แก่ผู้แทนนักเรียน  ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายเกรียงยศ สุดลาภา  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

งานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานนักธรรมจิ๋ว รุ่นที่ 3  จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 3  มีนาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายเกรียงยศ สุดลาภา  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี   และมีนางปรางรัตน์  เกียรติทรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ  พร้อมกับมีนายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน  พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากนางปนัดดา เวคะวากยานนท์ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมด้วยผู้บริหารจากกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)   ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า โครงการธรรมเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานธรรมศึกษาจิ๋วจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สอบผ่านหลักสูตรธรรมศึกษาตรี  อีกทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 700 ทุน ๆ ละ 700 บาท รวมเป็นเงิน 490,000 บาท ในปีนี้ ดำเนินการสืบเนื่องเป็นรุ่นที่ 3  ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังว่าทุนการศึกษาดังกล่าวจะเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาในหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโทและเอกต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะนำหลักธรรมที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ด้าน นายเกรียงยศ สุดลาภา  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่ากรุงเทพมหานครขอขอบคุณและขอชื่นชมบริษัท ซีพี ออลล์ฯ ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญด้านการปลูกฝังให้เยาวชนไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรม  โดยสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ยึดมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไปพร้อมกับพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”