“ซีพี ออลล์” จัดโครงการมหัศจรรย์แห่งการเขียน

0
4120

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการ “มหัศจรรย์แห่งการเขียน” จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการโดยนักเขียนและนักวิชาการชื่อดัง มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนแก่เยาวชน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 115 คน

โครงการมหัศจรรย์แห่งการเขียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา สำหรับพิธีเปิดงาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีคุณพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนปุรณาวาส ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวด้วย

001

โครงการมหัศจรรย์แห่งการเขียน ประกอบด้วย การอภิปรายทางวิชาการ ฐานกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และกิจกรรอื่นๆ โดยมีนักเขียนและนักวิชาการชื่อดังให้เกียรติเป็นวิทยากร ดังนี้

– การอภิปรายหัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งการอ่านและการเขียน” โดย คุณชมัยภร แสงกระจ่าง ที่ปรึกษาสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ “ป้ากุล” นักเขียน/นักเล่านิทานชื่อดัง, อาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร นักวิชาการอิสระด้านการผลิตสื่อ, คุณประชาคม ลุนาชัย นักเขียนรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด, คุณธารา ศรีอนุรักษ์ เจ้าของนามปากกา ธาร ธรรมโฆษณ์ นักเขียนเรื่องสั้น/กวีนิพนธ์ , และคุณสุริยันต์ สุดศรีวงศ์ (แม้วคนรักแมว) นักเขียนวรรณกรรมเยาวชน

1 23 4

– กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 2 ฐาน คือ ดนตรีกวีนิพนธ์, การเขียนวรรณกรรมเบื้องต้น, การจัดทำสื่อและหนังสือทำมือ

– การนำเสนอผลงานของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ และการรับฟังคำวิจารณ์จากวิทยากร

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาสในการดำเนินโครงการด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนการเรียนรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการมหัศจรรย์แห่งการเขียน เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการมหัศจรรย์แห่งการอ่าน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16