“ซีพี ออลล์” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหนุนครูสังกัด “เทศบาลนครเชียงราย”

1131

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุนเทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรม และผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่าน บูรณาการทุกสาระวิชา” แก่ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 48 คน

IMG_5623 IMG_5685

IMG_5693 IMG_5640
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดในรุปแบบเข้มข้นรวม 2 วัน ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัย ตลอดจนได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตสื่อการสอนรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา สำหรับพิธีเปิดการอบรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรม และมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ

 

IMG_5628 IMG_5631

IMG_5634 IMG_5706
หัวข้อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วย เทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อบูรณาการการสอนช่วงชั้นต่าง ๆ , การผลิตสื่อการสอนอย่างง่ายและประหยัด , เทคนิคการผลิตสื่อการสอนรูปแบบต่าง ๆ โดยมี รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ หรือ “ป้ากุล” นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง ร่วมด้วยคุณสุเทพ กิตติสุนทร นักวิชาการอิสระด้านการผลิตสื่อ ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่าง ๆ แก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด

 

IMG_5774 IMG_5773

IMG_5717 IMG_5631

IMG_5788 IMG_5948