ซีพี ออลล์ จัดค่ายยอดกล้า หนุนเยาวชนพัฒนางานเขียนวรรณกรรมอย่างต่อเนื่อง

971

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือกัน จัดอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม (ยอดกล้า) เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น-นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ครั้งที่ 3/2557 หนุนเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมคุณภาพ โครงการยอดกล้าวรรณกรรม ครั้งที่ 3/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

IMG_7532 IMG_7497

IMG_7511 IMG_7515

 

โดยเป็นการอบรมขยายผลจากโครงการกล้าวรรณกรรม มุ่งเน้นให้เยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดกล้าจากโครงการกล้าวรรณกรรม ได้เรียนรู้การเขียนประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ จากนักเขียนและบรรณาธิการมืออาชีพ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของปีนี้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 59 คน จำแนกเป็น เยาวชน 35 คน ครูอาจารย์ 22 คน ร่วมด้วยผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน 7 คน

 

IMG_7660 IMG_7601

IMG_7621 IMG_7648

IMG_7626 IMG_7601

 
พิธีเปิดการอบอรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรม  คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว กล่าวว่าโครงการยอดกล้าวรรณกรรมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนในเชิงคุณภาพทั้งด้านการเขียน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนสามารถพัฒนางานเขียน ส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีต่างๆ และสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่สู่แวดวงวรรณกรรมต่อไป ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบเข้มข้น โดยมีนักเขียนมืออาชีพชื่อดังให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

 

IMG_7584 IMG_7582

IMG_7574 IMG_7566

 

ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “เพื่อนมิตรนักเขียน-กำลังใจในการสร้างงานเขียน” โดย เจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, เสวนา “เรื่องแต่ง สารคดี บทกวี – ชีวิตสร้างงานเขียน งานเขียนสร้างชีวิต” โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง อนุสรณ์ ติปยานนท์ ประชาคม ลุนาชัย เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์, บรรยายหัวข้อ “การวิจารณ์ การบรรณาธิการ และช่องทางการนำเสนอผลงาน” โดย จตุพล บุญพรัด ฯลฯ

 

IMG_7560 IMG_7555

IMG_7686 IMG_7677

IMG_7703

IMG_7697