“ซีพีออลล์” ส่งต่อกำลังใจแก่นักเรียนและนักศึกษาคนพิการ “พระมหาไถ่”

0
1609

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 3 มอบชุดอาหารว่างและเสื้อยืด จำนวน 200 ชุดแก่นักเรียนและนักศึกษาคนพิการในสังกัดมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี โดยมี คุณเจนวิทย์ โลพันธ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ และคุณธวัช ตันนะรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบแก่ผู้แทนมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนและนักศึกษาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19