“ซีพีออลล์” สานสายใยรักในครอบครัว ด้วยกิจกรรม “เล่านิทานและพับกระดาษ”

1349

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2557 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และชมรมหนังสือเล่มแรก ซีพี ออลล์ ร่วมกันดำเนินโครงการพ่ออ่าน บ้านอุ่น ตอน “สอนวาดรูปกับลูก” ครั้งที่ 2 ด้วยกิจกรรมเล่านิทานและพับกระดาษ เพื่อสานสายใยรักในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 30 คน จาก 20 ครอบครัว  ณ ประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์   โดยมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

IMG_6153 IMG_6092

IMG_6098 IMG_6100

IMG_6124 IMG_6118

โครงการพ่ออ่าน บ้านอุ่น ตอน “สอนวาดรูปกับลูก” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ให้พ่อแม่ลูกได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน ประกอบด้วย การวาดการ์ตูน การพับกระดาษ และหมากล้อม (โกะ) โดยในครั้งที่ 2 นี้  ได้รับเกียติจาก รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ หรือ “ป้ากุล” นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเล่านิทานให้กับผู้ปกครอง อีกทั้งเล่านิทานให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฟัง  พร้อมกันนี้ยังได้สอนวิธีพับกระดาษเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรมร่วมกัน

IMG_6130 IMG_6132

IMG_6149 IMG_6152

IMG_6184