“ซีพีออลล์” สานสายใยรักในครอบครัว ด้วยกิจกรรมสนุกกับหมากล้อม

1009

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันดำเนินโครงการพ่ออ่าน บ้านอุ่น ตอน “สนุกกับหมากล้อม” เพื่อสานสายใยรักในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 30 คน ณ ประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ โดยมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

IMG_8586 IMG_8595

IMG_8583 IMG_8581

โครงการพ่ออ่าน บ้านอุ่น ตอน “สนุกกับหมากล้อม” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ให้พ่อแม่ลูกได้เล่นหมากล้อมร่วมกัน โดยวิทยากรจาก สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

IMG_8577 IMG_8572

IMG_8617 IMG_8616