“ซีพีออลล์” มอบผ้าแคนวาสในโครงการ “จากความห่วงใย สู่การให้โอกาส”

762

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะทำงานจากฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงพื้นที่ยังสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองเพื่อมอบผ้าแคนวาส ในโครงการ “จากความห่วงใย สู่การให้โอกาส” สำหรับตัดเย็บกระเป๋าผ้าแคนวาสแก่สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง โดยมีคุณดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้แทนรับมอบและให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ “จากความห่วงใย สู่การให้โอกาส” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าที่ตัดเย็บโดยกลุ่มผู้พิการให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและน่าสนใจ นำมาสู่ยอดจำหน่ายที่เติบโต เพื่อร่วมสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มผู้พิการ โดยในปี 2565 ดำเนินการสืบเนื่องเป็นซีซั่นที่ 2 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจากบริษัท ทูสปอตคอมมิว นิเคชั่น จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์แครักเตอร์กระต่ายสุดโหดปนน่ารัก BLOODY BUNNY ส่งมอบแครักเตอร์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ นำลายแครักเตอร์ไปผลิตผ้าแคนวาสไปมอบแก่สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองเพื่อนำไปเย็บกระเป๋าผ้าตามแบบที่กำหนด


ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางบริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บกระเป๋าผ้าจากบริษัท สยามยูนิคโปรดักส์ จำกัด มาให้ความรู้และแนะนำเทคนิคการเย็บผ้าเพื่อให้ผลงานออกมาตามรูปแบบและคุณภาพที่กำหนด สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบ PRE-ORDER ได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทาง www.csrcpall.com และ www.bloodybunnystore.com ราคาจำหน่ายกระเป๋าใบละ 199 บาท ค่าจัดส่งแบบเหมาจ่าย 50 บาททุกออเดอร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ซีพี ออลล์ โทร. 02 071 2905 หรือกล่องข้อความเพจ CSR CPALL ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มผู้พิการต่อไป