ซีพีออลล์ ต่อยอดการเขียนวรรณกรรม ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

1310

ในวันที่ 19-20 เมษายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ต่อยอดการเขียนวรรณกรรม ให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการพัฒนางานเขียนให้กับผู้เข้าอบรมกว่า 50 คน โดยคุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรศิลป์ คุณขจรฤทธิ์ รักษา นักเขียนรางวัลศิลปาธร เป็นวิทยากร โดยการอบรมในครั้งนี้ทางด้าน คุณนรีภพ สวัสดิรักษ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร สกุลไทย ได้ขอเข้าสัมภาษณ์ นางชฏาพร รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง เพื่อสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพ เมื่อพ้นโทษต่อไป

IMG_1852 IMG_1831

IMG_1979 IMG_1970

IMG_1962 IMG_1954

IMG_1830 IMG_1811

IMG_1986 IMG_1800

IMG_1990