“ซีพีออลล์” จัดโครงการต่อยอดธรรมนำชีวิต

790

ในวันที่ 4 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการต่อยอดธรรมนำชีวิต มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ วัดโพธาราม บ้านหัวดอน-คอนสาย ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี การจัดค่ายในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเน้นการอบรมเยาวชนจากผุ้สูงอายุในชุมชนให้ได้เรียนรู้ลำดับพีธีการ และการจัดดอกไม้ การร้องสรภัญญะ การเล่านิทาน อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่สืบไป

 

IF IF

IF IF

IF IF

IF IF

IF IF