“ซีพีออลล์” จัดประชุมรับรองผลการตัดสิน “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12”

4018

“ซีพีออลล์” จัดประชุมรับรองผลการตัดสิน “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12” เผยปีนี้รางวัลชนะเลิศประเภทนวนิยายมี 2 รางวัล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดการประชุมรับรองผลการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดยมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการตัดสินประเภทต่างๆ ให้เกียรติร่วมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

IMG_4099 IMG_4113

IMG_4105 IMG_4133

ในการนี้ คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะเลขานุการกรรมการกิตติศักดิ์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการตัดสิน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสำหรับความร่วมมือในการดำเนินโครงการ และมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร นายกสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในฐานะกรรมการกิตติมศักดิ์ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

IMG_4140 IMG_4154

IMG_4156 IMG_4165

 

ภายหลังการประชุมรับรองผลแล้วเสร็จ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ในฐานะกรรมการกิตติมศักดิ์ให้เกียรติเป็นผู้มอบกระเช้าของผลไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทนวนิยาย ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำปี 2558 จากกระทรวงวัฒนธรรม

IMG_4168 IMG_4187

ภาคบ่ายเป็นการแถลงข่าวผลการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12 แก่สื่อมวลชน โดยได้รับเกียรติจากนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยประธานคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทกวีนิพนธ์ และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวด “กวีนิพนธ์” , ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทนวนิยาย, นายนิวัฒน์ ธาราพรรค์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวด “นิยายภาพ (การ์ตูน)”, นายประภัสสร เสวิกุล ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทรวมเรื่องสั้น, รศ.สุพรรณี วราทร ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทวรรรณกรรมสำหรับเยาวชน และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวด “นวนิยายขนาดสั้น” และ “รวมเรื่องสั้น” และ ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทสารคดี

 

IMG_4246 IMG_4245

IMG_4241 IMG_4240

 

ผลการตัดสิน มีดังนี้

ประเภทนวนิยาย

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง พลิ้วไปในพรายเวลา โดย ผาด พาสิกรณ์ แพรวสำนักพิมพ์ และ เรื่อง หยาดน้ำค้างพันปี โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง สำนักพิมพ์คมบาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง กาหลมหรทึก โดย ปราปต์ สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

 

ประเภทรวมเรื่องสั้น

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง จะหลับตาลงได้อย่างไร โดย เสาวรี สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง กลางฝูงแพะหลังหัก โดย อุมมีสาลาม อุมาร สำนักพิมพ์มติชน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

 

ประเภทสารคดี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง โดย ดาวเดียวดาย สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง วิถีดาบ วิถีเซน โดย ณัชร สยามวาลา สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

 

ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน)

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง BASED ON TRUE STORIES โดย กวิน ศตวุฒิ สำนักพิมพ์ Let’s comic

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง สยามยิ้มแสยะ โดย สะอาด สำนักพิมพ์ Let’s comic

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง KING OF VAMPIRES วาดภาพโดย มังกร สรพล ประพันธ์โดย วิภาพร รุตท์โชติ สำนักพิมพ์ Let’s comic และ เรื่อง NOW โดย อาร์ต จีโน สำนักพิมพ์แซลมอน

 
ประเภทกวีนิพนธ์

รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง เงาไม่มีเงา โดย นายทิวา สำนักพิมพ์ ออน อาร์ต และ เรื่อง สายลมบุพกาล โดย ลอง จ้องรวี สำนักพิมพ์โรงนาบ้านไร่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ประเทศของท่าน บ้านของผม โดย พิเชฐ แสงทอง สำนักพิมพ์ผจญภัย

 
ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน

รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง เซนในสวน โดย จักษณ์ จันทร สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ และ เรื่อง โลกสวยที่น้ำใส โดย ชัยกร หาญไฟฟ้า สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง เจ้าเอย…เจ้ากรงหัวจุก โดย ชิด ชยากร สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

 

ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ มีเพียงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมวดกวีนิพนธ์ เรื่อง บรรทัดสุดท้ายในฤดูกานต์ โดย ชาตรี ตราชู หนังสือทำมือ

IMG_4212 IMG_4221
ผู้ชนะเลิศ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” จำนวน 6 ประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ รวม 4 หมวด คือ นวนิยายขนาดสั้น รวมเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนิยายภาพ (การ์ตูน) ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป

งานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 แก่ผู้ชนะเลิศ รวมถึงรางวัลอื่น ๆ มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน นี้ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

IMG_4192