“ซีพีออลล์” จัดประชุมรับรองผลการตัดสิน “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13” เผยรางวัลชนะเลิศ รวม 4 ผลงาน

3619

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดการประชุมรับรองผลการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการตัดสินประเภทต่าง ๆ ให้เกียรติร่วมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

IMG_4733 IMG_4695

ในการนี้ คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะเลขานุการกรรมการกิตติศักดิ์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการตัดสิน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสำหรับความร่วมมือในการดำเนินโครงการ และมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และนายกสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในฐานะกรรมการกิตติมศักดิ์ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

IMG_4709 IMG_4716

ภาคบ่ายเป็นการแถลงข่าวผลการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13 แก่สื่อมวลชน โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยประธานคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทกวีนิพนธ์ และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวด “กวีนิพนธ์” , ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทนวนิยาย, นายนิวัฒน์ ธาราพรรค์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวด “นิยายภาพ (การ์ตูน)”, นายนิรันศักดิ์ บุญจันทร์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทรวมเรื่องสั้น, รศ.สุพรรณี วราทร ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทวรรรณกรรมสำหรับเยาวชน และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวด “นวนิยายขนาดสั้น” และ “รวมเรื่องสั้น” และ ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทสารคดี

IMG_4690 IMG_4706

ผลการตัดสิน มีดังนี้

ประเภท “นวนิยาย” รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ข้ามสมุทร โดย วิษณุ เครืองาม สำนักพิมพ์มติชน และเรื่อง รักในรอยบาป โดย เงาจันทร์ (อำไพ สังข์สุข) แพรวสำนักพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล

ประเภท “รวมเรื่องสั้น” รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง หุ่นไล่กา โดย ไพฑูรย์ ธัญญา (รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์) สำนักพิมพ์นาคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง แผนพัฒนาความฉลาดของเมืองคนโง่ โดย อภิชาติ จันทร์แดง สำนักพิมพ์ผจญภัย เรื่อง เรากำลังกลายพันธุ์ โดย เกริกศิษฏ์ พละมาตร์ สำนักพิมพ์นาคร และ เรื่อง YOUNG & WILD โดย จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ สำนักพิมพ์แซลมอน

IMG_4726 IMG_4719

ประเภท “สารคดี” รางวัลชนะเลิศ เรื่อง มหาวิทยาลัยบนคันนา ชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน โดย ปกรณัม ทับเที่ยง สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง MOSTLY CLOUDY มีเมฆเป็นส่วนมาก โดย ทีปกร วุฒิพิทยามงคล สำนักพิมพ์แซลมอน รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง BON VOYAGE! บนเส้นทางข้าแผ่นดิน โดย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ สำนักพิมพ์มติชน

ประเภท “กวีนิพนธ์” รางวัลชนะเลิศ เรื่อง บางคนอาจเดินสวนทางเราไป โดย บัญชา อ่อนดี แพรวสำนักพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ทางจักรา โดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ แพรวสำนักพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง แม่น้ำที่สาบสูญ โดย เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ สำนักพิมพ์ในดวงใจ

IMG_4672 IMG_4669

ประเภท “นิยายภาพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง ใต้แสงธูป โดย จัง (สุพิชชา เสนารักษ์)สำนักพิมพ์แซลมอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง Loser Rainbow โดย PUCK (ไตรภัค สุภวัฒนา) Let’s Comic รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง JUICE YOUNG BLOOD โดย อาร์ต จีโน (ปิยพัชร์ จีโน) สำนักพิมพ์แซลมอน

ประเภท “วรรณกรรมสำหรับเยาวชน” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง ลูกชายแดน โดย เชาวลิต ขันคำ สำนักพิมพ์บรรณกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ห้องเรียนไม่มีฝา โดย ธารา ศรีอนุรักษ์ สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ความทรงจำอยู่ที่ไหน ความคิดถึงอยู่ที่นั่น โดย jirabell (จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์) สำนักพิมพ์บัน

IMG_4653 IMG_4633

ประเภท “นักเขียนรุ่นเยาว์” ใน “หมวดกวีนิพนธ์” รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ไปโรงเรียน โดย รังสิมันต์ จุลหริก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ลมหายใจในสัญญะ โดย ภูวนาท เรืองฤทธิ์ “หมวดนวนิยายขนาดสั้น” รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล “หมวดรวมเรื่องสั้น” รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ เรื่อง ชราทารก โดย อธิวัฒน์ พงษ์สุระ และ เรื่อง เรื่องเล่าของเพื่อนร่วมโลก โดย กุลิสรา ไชยกุล “หมวดนิยายภาพ (การ์ตูน)” รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง MY TIME โดย อรณิชา ชัยสิงหาญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง Flowers Hunter โดย Pattamaporn C. (ปัทมพร ชัยศุภกิจสินธ์)

IMG_4744 IMG_4739

ผู้ชนะเลิศ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” จำนวน 6 ประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ รวม 4 หมวด คือ นวนิยายขนาดสั้น รวมเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนิยายภาพ (การ์ตูน) ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป

งานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน ศกนี้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ดได้ที่ www.csrcpall.com หรือทางเฟซบุ๊คสำนักกิจกรรมสังคม บมจ.ซีพี ออลล์

 

ดาวน์โหลดผลการตัดสินคลิกที่นี่

 

20160803162808_IMG_4839 20160803160933_IMG_4837

20160803160921_IMG_4835 20160803160125_IMG_4832

20160803160120_IMG_4831 20160803160032_IMG_4827

20160803160031_IMG_4826 20160803160031_IMG_4826

20160803155504_IMG_4825 20160803153432_IMG_4823

20160803151644_IMG_4814 20160803145825_IMG_4811

20160803143919_IMG_4805 20160803142603_IMG_4797

20160803142442_IMG_4786 20160803141841_IMG_4779

20160803141543_IMG_4772 20160803141030_IMG_4768

20160803140946_IMG_4765 20160803140859_IMG_4761

20160803140046_IMG_4750