โครงการธรรมะเบิกบาน ซีพีออลล์สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว

3830

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สนับสนุนโครงการธรรมะเบิกบาน ซีพีออลล์สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร สมัครศึกษาในหลักสูตรธรรมศึกษามากขึ้น

โดยในวันที่ 28 ธันวามคม 2559 ที่ผ่านมา ร้อยเอกหญิงชญาดา หนีพาล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนัก CSR & Sustainability Management บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบทุนสืบสานนักธรรมจิ๋ว ศึกษาตรีจำนวน 700 ทุน โดยมี คุณจรูญ มีธนาถาวร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบ และในโอกาสนี้ทางบริษัท ยังถือโอกาสนี้มอบกระเช้าเพื่ออวยพรปีใหม่ด้วย