“ซีพีออลล์” ให้การสนับสนุนหอสมุดเมือง

4298

“ซีพีออลล์”  ให้การสนับสนุนหอสมุดเมือง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนัก CSR & SUSTAINABILITY MANAGEMENT และหน่วยงานร้านหนังสือ (Booksmile)  ร่วมกันมอบหนังสือดีมีคุณค่าจากโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด  หนังสือโครงการพิเศษ และหนังสือในโครงการ “7-ELEVEN และ BOOK SMILE ร่วมเผยแพร่หนังสือดีเพื่อคนไทย”  จากสำนักพิมพ์บุ๊คสไมล์ให้แก่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นวิทยบริการแก่ประชาชน  เยาวชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

 

โดยพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณในการจัดจัดตั้งหอสมุดเมืองฯ ด้วยหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นหนึ่งในพันธกิจของกรุงเทพมหานครซึ่งมีนโยบายสำคัญที่ต้องการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็น  “มหานครแห่งการเรียนรู้”  ตามที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกประจำปี 2556 จากองค์การยูเนสโก  ทั้งนี้จะทดลองเปิดให้บริการในเดือนเมษายน ศกนี้  ในวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.00-24.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. ปิดทำการวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ก่อนที่จะเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงอย่างเป็นทางการต่อไป