ส่งต่อน้ำใจ ซีพี ออลล์ ผ่านมูลนิธิพระดาบส ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

1025

เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณ กฤตติกา สุขกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษ สำนัก CSR เป็นตัวแทน ส่งมอบ เสื้อผ้า เครื่องครัว และหนังสือ ให้แก่มูลนิธิพระดาบส (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคุณปุณยภัสร์ เหล่างาม เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักการมูลนิธิพระดาบสเป็นผู้รับมอบ