ซีพี ออลล์ นำคณะผู้บริหารบริษัทในเครือฯ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ชุมชนไร้ถังบ้านมั่นคงบางบัว” ริมคลองลาดพร้าว เขตบางเขน

808

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหารบริษัทในเครือซีพี คุณผิวะสุทธิ์ ทองอินตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการผู้แทนจากบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด และ คุณธานิน วินวัชรเวช ผู้จัดการอาวุโส บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) และ คุณธีระเดช ยงนรเศรษฐกุล ผู้จัดการแผนกความยั่งยืนและชุมชน Lotus พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการชุมชนไร้ถัง โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน นำโดยคุณวรรณิศา หงันเปี่ยม (พี่มะลิ) ประธานชุมชนบางบัวให้การต้อนรับคณะทำงานอย่างเป็นกันเอง ณ ชุมชนบ้านมั่นคงบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพฯ

จุดประสงค์การดูงานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุมชนตามแนวทางรถไฟความเร็วสูง (สายตะวันออก เชื่อมสามสนามบิน) ทั้งนี้ชุมชนบ้านมั่นคงบางบัวเป็นหนึ่งใน 15 ชุมชน ที่ตั้งอยู่เลียบคลองลาดพร้าว โดย ซีพี ออลล์ ร่วมมือกับแกนนำชาวบ้าน จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดการขยะในชุมชน พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และคัดแยกขยะชุมชน ภายใต้โครงการ “ชุมชนไร้ถังบ้านมั่นคงบางบัว” พร้อมกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ที่สวยงามในชุมชน อาทิ บ้านน่าอยู่ชุมชนริมคลอง, กิจกรรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ ทาสี ตีเส้นถนนปลอดภัย สร้างความประทับใจให้แก่คนในชุมชนบ้านมั่นบางบัวอย่างยิ่ง และนับว่าเป็นก้าวสำคัญของ ซีพี ออลล์ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจคการพัฒนาคลองลาดพร้าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอนาคตต่อไป