“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนชุมชนรักการอ่านในเขตพื้นที่ขอนแก่น

0
3558

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับชมรมครูภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดำเนินโครงการโรงเรียนและชุมชนรักการอ่าน จัดการอบรมหนุนครูอาจารย์กว่า 100  คน เป็นแกนนำจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่ทุกคนในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคมแห่งการอย่างยั่งยืน

 20150511_092254 20150511_092236

20150511_093914 20150511_094018

 

โครงการโรงเรียนและชุมชนรักการอ่าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม  2558 ณ โรงเรียนพล          อ.พล จ.ขอนแก่น  โดยมีครูอาจารย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 100 คน สำหรับพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต3 เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ให้เกียรติกล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ

20150511_103511 20150511_133057

20150512_091348 20150511_141533

 

 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ตลอดจนทักษะด้านการผลิตประกอบการอ่าน และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลยังสถานศึกษา หรือชุมชนใกล้เคียง เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่ทุกคนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน

 

20150512_095820 20150512_104554

20150512_161236 20150512_161402

 

สำหรับหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ความสำคัญของนิทานกับการอ่าน,  เทคนิคการเล่านิทานสำหรับครู,  การสร้างสรรค์สื่อประกอบการเล่านิทาน,  การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านสู่โรงเรียนและชุมชน, การสร้างสรรค์สื่อประกอบการอ่านและตัวอย่างการจัดทำนิทานหน้าเดียวสำหรับครูและผู้ปกครอง ฯลฯ  โดยมี รศ.กุลวรา  ชูพงศ์ไพโรจน์  หรือ “ป้ากุล” นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง  ร่วมด้วยอาจารย์สุเทพ  กิตติสุนทร  นักวิชาการอิสระด้านการผลิตสื่อ  ให้เกียรติเป็นวิทยากร

20150512_161718