ซีพี ออลล์ ส่งเสริมนวัตกรรมสีเขียว ส่งมอบ “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก จากขยะกำพร้า” แห่งแรกจากฝีมือชุมชนตลอดกระบวนการ สู่ชุมชนบ้านหนองอุ่ม จ.มหาสารคาม

0
3431

วันที่ 20 มกราคม 2567 สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำโดยคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จากสำนักปฏิบัติการ 2 (NEU) และ ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น และบุรีรัมย์ ร่วมกันส่งมอบ “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก” โดยมีคุณประภา กานุมาร ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านหนองอุ่ม เป็นผู้รับมอบ และภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพิธีส่งมอบ อาทิ คุณผดุงศักดิ์ วิชาเรือง

อุปนายกสมาคมกู้ภัยกาฬสินธุ์สงเคราะห์ คุณพรหมสรรค์ หมื่นไธสง ผอ.รร.บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี และ ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีมงานจิตอาสาชุมชนที่ 22 ทีมอาสากู้ภัยกาฬสินธุ์ ชมรมรถออฟโรด ฟูตม ร่วมพิธีส่งมอบ ณ ชุมชนบ้านหนองอุ่ม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

สำหรับ “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก” ขนาดพื้นที่ 420 ตารางเมตร ช่วยแก้ปัญหาขยะฝังกลบ/เผา ด้วยการนำขยะพลาสติกกำพร้ามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1.2 ตัน เท่ากับการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือยกระจกได้กว่า 1.1 ตัน คาร์บอน (tCO2e) เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 115 ต้น อีกด้วย

นอกจากนี้ ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก ชุมชนบ้านหนองอุ่ม เป็นลานแห่งแรกของประเทศที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของพี่น้องอาสาสมัครในชุมชนในการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดสร้าง โดยมีคุณประพันธ์ ซ่วนเล้ง จาก E2C สมุย ที่ปรึกษาการสร้างสนามฯ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ Eco-Concrete โดยเป็นครั้งแรกที่มีการนำขยะพลาสติกกำพร้ามาเป็นส่วนผสมปูนเทพื้นเป็นลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ แทนการสร้างด้วยการประกอบอิฐรักษ์โลกทีละก้อน ลดการใช้หินและทรายในกระบวนการผสมปูน แต่ยังมีความคงทนและแข็งแรงกว่าปูนธรรมดา สามารถรองรับน้ำหนักได้กว่า 10 ตัน และใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า 4 เดือน กระทั่งประสบผมสำเร็จเกิดเป็น “นวัตกรรมสีเขียว” (Green Innovation) เป็นการจุดประกายการแก้ไขปัญหาขยะกำพร้าของชุมชนในระยะยาว

อนึ่ง ซีพี ออลล์ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 7 Go Green ด้าน Green Living รณรงค์ส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงแผนที่จะต่อยอดโครงการลานอเนกประสงค์รักษ์โลก ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่ใกล้เคียง โดยคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ได้ร่วมหารือความร่วมมือ กับ ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย ในการพัฒนาให้เกิดศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม Eco-Concrete ที่สามารถให้นักเรียน นักศึกษา หรือชาวบ้านที่สนใจ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้กระบวนการจัดสร้างลานอเนกประสงค์รักษ์โลก เป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning) อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โครงการฯ สามารถเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนในชุมชน