ขอแสดงความยินดีกับคุณจิรายุทธ สุวรรณสังข์ เติบโตจากโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 12

0
3311

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับคุณจิรายุทธ สุวรรณสังข์ ศิษย์เก่าโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี ยอดกล้าที่งดงามและเติบโตจากโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คุณจิรายุทธ สุวรรณสังข์ ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ระดับประชาชนทั่วไป ประเภทกวีนิพนธ์ ผลงาน “เรื่องรักโรแมนติก” จากการประกวดวรรณกรรมรางวัลเปลื้อง วรรณศรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

ปัจจุบัน คุณจิรายุทธ สุวรรณสังข์ เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากคุณพินิจ นิลรัตน์