“ซีพี ออลล์” จับมือศิลปินจิตอาสาและองค์กรคนพิการ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการซีพี ออลล์ จากความห่วงใยสู่การให้โอกาสฯ

1994

ซีพี ออลล์ จากความห่วงใยสู่การให้โอกาส– Giving Ambassadors: from  “Care” to “Share”  โดยมีศิลปินนักออกแบบคารักเตอร์ชื่อ และผู้บริหารองค์กรคนพิการ 4 แห่งเข้าร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ บ้านดุสิตธานี

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน)  ร่วมด้วยนายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  นายดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง  นางสาวธันย์ชนก นามวงศ์ นายกสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี  และนายใหญ่ เหล็กสุวรรณ ประธานชมรมบูรณาการอย่างยั่งยืนคนพิการ  ตำบลปากโทก จังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ  โดยมีศิลปินนักออกแบบคารักเตอร์ชื่อดัง 3 คน ได้แก่ “ปั๊ม-อนุชิต คำน้อย” เจ้าของลายเส้นแครักเตอร์ คิ้วต่ำ, “เมย์-มุนินทร์ สายประสาท” เจ้าของลายเส้นแครักเตอร์ “มุนินฺ” และ “กวาง-สิรินาฏ สาย ประสาท” เจ้าของลายเส้นแครักเตอร์ “SIRI”  เข้าร่วมเป็นเกียรติ

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่           ตัดเย็บโดยกลุ่มผู้พิการให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและน่าสนใจ นำมาสู่ยอดจำหน่ายที่เติบโต เพื่อร่วมสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่คนพิการ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศิลปินนักออกแบบแครักเตอร์  4 คน คือ คิ้วต่ำ ซิบบิล  มุนินฺ  และ SIRI   มาช่วยออกแบบและส่งมอบแครักเตอร์แก่บริษัทฯ เพื่อนำไปผลิตผ้าแคนวาส และที่ห้อยกระเป๋า โดยบริษัทฯ นำผ้าแคนวาสไปมอบแก่องค์กรคนพิการ 4 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ คือ สมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี,  ชมรมบูรณาการอย่างยั่งยืนคนพิการ ตำบลปากโทก จังหวัดพิษณุโลก, สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง  และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งจะนำไปเย็บกระเป๋าผ้าตามแบบที่กำหนด

          “ทางบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการนี้ จะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้คนในสังคมตระหนักถึงศักยภาพของ         ผู้พิการ  อีกทั้งร่วมกันส่งต่อโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ นำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   ซึ่งทางบริษัทฯ ขอขอบคุณศิลปินจิตอาสาทั้ง 4 คนที่ช่วยออกแบบแครักเตอร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  และขอขอบคุณองค์กรคนพิการทั้ง 4 แห่ง ที่เปิดโอกาสให้บริษัทฯ  ได้จัดโครงการดี ๆ เช่นนี้ ตามปณิธานของซีพี ออลล์ ที่ว่า–ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน  ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในโครงการ”

          ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าดำเนินการมอบให้องค์กรคนพิการทั้ง 4 แห่ง โดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการผลิตผ้าแคนวาส และที่ห้อยกระเป๋า สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบ PRE-ORDER ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563   ผ่านช่องทาง 24SHOPPINGS และ ALL ONLINE ดังนี้

– หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ผ่านระบบ 24Shopping (แจ้งชื่อโครงการและรายการสินค้าที่ต้องการสั่ง
– Shopat24.com / Shopat24 App.
– 24Catalog.com
– All online (ผ่าน 7-Eleven App.)
– Call Center 1371

ราคาจัดจำหน่ายกระเป๋าพร้อมที่ห้อยกระเป๋าชุดละ 329 บาท (จำนวนจำกัดเพียง 800 ชุด)  ที่ห้อยกระเป๋าอย่างเดียวราคา 129 บาท (จำนวนจำกัดเพียง 200 ชิ้น)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ซีพี ออลล์  โทร. 02 071 2905 หรือกล่องข้อความเพจ CSR CPALL