ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนสถาบันราชานุกูล เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2560

1318

ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันราชานุกูล ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 ของสถาบันราชานุกูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,170 คน ณ สถาบันราชานุกูล ดินแดง กรุงเทพฯ

พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น การแสดงรีวิวประอบ เพลงพระราชนิพนธ์ จากสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมอีกมากมาย