สมาคมปัญญาภิวัฒน์บรรยายหัวข้อ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ บทสวดพาหุง และชินบัญชร

2435

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  จัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 20  ในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ บทสวดพาหุงและชินบัญชร” ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน  มาเป็นวิทยกร  มีผู้เข้าร่วมกว่า 100  คน ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.