ซีพี ออลล์ ร่วมธำรงพุทธศาสนาในโครงการ ค่ายพุทธบุตร

4969

ในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง และวัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 104 คน

pp1_07 pp1_08

pp1_09 pp1_04

พิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจากคุณสุธี อารีพงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต และรักษาการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง เป็นประธานในพิธี และ ร้อยเอกหญิง ชญาดา หนีพาล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพีธีเปิดโครงการ

pp1_06 pp1_01

pp1_05 pp1_11

pp1_03 pp1_10

pp1_02