ค่ายนักการ์ตูนในฝันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3520

ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สโมสรไลออนส์ สกลนคร และบริษัทเล่งเส็ง จำกัด จัดการอบรมค่ายนักการ์ตูนในฝันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้ารับการอบรม เป็นโรงเรียนในกลุ่มสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 180 คน ทั่วจังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร

IMG_4282 IMG_4306

IMG_4308 IMG_4286
ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี และคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม

 

IMG_4329 IMG_4327

IMG_4320 IMG_4374

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญจากสมาคมการ์ตูนไทย คุณศักดิ์ดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) และคุณสิทธิพร กุลวโรตตมะ (ครูอ๋า) ซึ่งได้สอนเทคนิคการวาดรูปและการทำหนังสือเล่มเล็ก ให้กับผู้เข้ารับการอบรม

IMG_4386 IMG_4387

 

IMG_4375 IMG_4343

IMG_4363 IMG_4432

IMG_4433 IMG_4434

IMG_4435 IMG_4436

IMG_4437 IMG_4439

IMG_4421