ค่ายการ์ตูนในฝันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2

0
3857

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จังหวัดสกลนคร, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร, กลุ่มบริษัทเล้งเส็ง, สโมสรไลออนส์ สกลนครและองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดค่ายการ์ตูนในฝันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดสกลนคร รวม 90 กว่าคน ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร

IMG_4757 IMG_4765

IMG_4767 IMG_4782
โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อคัดสรรเด็กที่มีความสามารถในการวาดรูป เข้าสู่การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการวาดรูปให้ดีขึ้น และในครั้งนี้ได้พาเด็กไปทัศนะศึกษาที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวาดรูปต่อไป

 

IMG_4785 IMG_4802

IMG_4825 IMG_4828

IMG_4835 IMG_4841

IMG_4844 IMG_4846

IMG_4858 IMG_4866

IMG_4871 IMG_4879

IMG_4884 IMG_4890