“ซีพี ออลล์” จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยศิลปะการวาดการ์ตูนแก่บุตรหลานพนักงาน

0
3207

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการค่ายการ์ตูนหรรษาสำหรับบุตรหลานพนักงาน เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ด้วยศิลปะการวาดการ์ตูน อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 65 คน


ค่ายการ์ตูนหรรษาสำหรับบุตรหลานพนักงาน จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม ซึ่งในปีนี้จัดการอบรม 2 หัวข้อ คือ “ทำหนังสือนิทาน การ์ตูน” และ “ออกแบบการ์ตูนออนไลน์” โดยมีวิทยากรจากสมาคมการ์ตูนไทย ประกอบด้วย คุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ), คุณณรงค์ จรุงธรรมโชติ (ขวด เดลินิวส์) , คุณอินทรายุธ เทพคุณ และคุณพาณี อิทธิบำรุงรักษ์ ร่วมกันถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการวาดการ์ตูนแก่กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 6-12 ปีอย่างใกล้ชิด