โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

0
4481

ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2651 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมมือกับ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ดำเนินโครงการ คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จัก คิดวิเคราะห์และเปิดรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โดยมีผุ้เข้ารับการอบรม เป็นนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) กว่า 500 คน


 

โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถคิด วิเคราะห์และเปิดรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวมารณรงค์ถ่ายทอดสู่สาธารณชนในรูปแบบ Infographics Slides เนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ ประกอบการการบรรยายทางวิชาการและการปฏิบัติการ (WORKSHOP) พร้อมกันนี้ ยังจัดการประกวดการผลิตสื่อ Infographics Slides ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท

 

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กล่าวต้อนรับ คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ให้เกียรติกล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ และคุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด กล่าวเปิดโครงการ

การอบรมครั้งนี้มีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณจักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย), คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย, คุณเซีย ไทยรัฐ, คุณขวด เดลินิวส์ และ คิ้วต่ำ เจ้าของแฟนเพจชื่อดัง มาสอนเทคนิคและความรู้เกี่ยวกับการรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ