ซีพี ออลล์ ส่งมอบชุดอาหารแห้งแก่ผู้กักตัวในโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน แก่ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี

2533

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบชุดอาหารแห้งและน้ำดื่มจำนวน 400 ชุดในโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันแก่ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อนำไปส่งต่อแก่กลุ่มผู้กักตัวซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โดยมีคุณพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ พื้นที่ RE สำนักปฏิบัติการ 3 พร้อมทีมงานจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบแก่คุณพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19