กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)

1240

ในวันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับครูและนักเรียนที่สังกัดเขตบางเขน รวม 7 โรงเรียน โดยคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 100 คน

IMG_0013 IMG_0023

 

โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก การเล่านิทาน โดยมีวิทยากรระดับประเทศ อาทิ คุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ นักเล่านิทานชื่อดัง อาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร นักวิชาการอิสระด้านการผลิตสื่อ ฯลฯ ทั้งยังมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเทศบาลสาม เทศบาลนครนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

 

IMG_0038 IMG_0043

IMG_0053 IMG_0060

IMG_0071 IMG_0074

IMG_0077 IMG_0085