เชิญชมการแสดงละครเทพนิยายเรื่อง “กำเนิดพระพิฆเนศ” จากชมรมดนตรีไทยฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2641

เชิญชมการแสดงละครเทพนิยายเรื่อง “กำเนิดพระพิฆเนศ” จากชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโครงการเสริมคุณค่าความเป็นไทยให้สังคม ครั้งที่ 61 จัดโดย ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา14.00น.-16.00 น. ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1102 กทม. สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่งได้ที่ : คุณบูรณนิภา คุณดิลกรพี หรือ คุณประจักษ์ จิตรอรุณ โทร. 02-071-2085 02-071-2081 หรือ 091-004-9764 E-mail : Burananiphakhu@cpall.co.th