“ซีพี ออลล์ และซีพี รีเทลลิงค์” สานพลัง ส่งต่อความรู้สร้างอาชีพสู่ความยั่งยืน ในโครงการกาแฟสร้างสุขฯ ครั้งที่ 3

580

เมื่อวันที่ 4 กรกกฎาคม 2567 คุณประสิทธิ์  ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องชงกาแฟและเครื่องบดเมล็ดกาแฟแก่ชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา  จังหวัดนนทบุรี  โดยมีคุณนภารัตน์ รุ่งเรือง  ประธานชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดนนทบุรี  เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทั้งมีคุณชาญ ทันธะศิริ รองผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาบุคลากร บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด, คุณสิทธินนท์ แก้วอบเชย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี,  คุณภารดี พลชัย รองปลัดเทศบาลเมืองใหม่ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวข้อง  ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการตู้คีออสก์จำหน่ายกาแฟของชมรมฯ  พร้อมกันนี้ ยังได้จัดการฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟแก่สมาชิกชมรมฯ  จำนวน 65 คน  อันเป็นการดำเนินงานในโครงการกาแฟสร้างสุขสร้างโอกาส  ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   

คุณประสิทธิ์  ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “โครงการกาแฟสร้างสุขสร้างโอกาส เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของซีพี ออลล์และซีพี รีเทลลิงค์   ที่มีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มเปราะบาง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ไม่จะเป็นการเรียนรู้กาแฟสายพันธุ์ต่าง ๆ  การเลือกทำเล การคำนวณต้นทุน การใช้เครื่องชงกาแฟ รวมถึงการฝึกปฏิบัติ  ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้จริง”

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  ได้ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการกาแฟสร้างสุขสร้างโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเปราะบาง นำมาสู่การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2566  โดยในวันนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3  ในโอกาสเดียวกันนี้  บมจ.ซีพี ออลล์ ยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำคีออสก์จำหน่ายกาแฟของชมรมฯ และได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดวางตู้คีออสก์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

ในการนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกันอุดหนุนกาแฟ เครื่องดื่มชง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดนนทบุรี ในวัน-เวลา ราชการ  ณ คีออสก์ฯ บริเวณลานจอดรถ  สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี