ละครชาตรี กายเพชร กายสุวรรณ ตอน อำพันเลขา เสี่ยงพวงมาลัย

3866

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการเสริมคุณค่าความเป็นไทยให้สังคม ครั้งที่ 60 เป็นการแสดงละครชาตรี เรื่องกายเพชร  กายสุวรรณ ตอน “อำพันเลขา  เสี่ยงพวงมาลัย”  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561  เวลา14.00น.-16.00 น. ที่ผ่านมา  ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะครูทองใบ  เรืองนนท์  ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.