เชิญร่วมเสวนาพิเศษหัวข้อจากกองทัพทหารดินเผาสู่การศึกษาจิ๋นซีฮ่องเต้และการรวมชาติจีน

3619

อาศรมสยาม-จีนวิทยาร่วมกับชมรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตะวันออก สมาคมปัญญาภิวัฒน์ เชิญร่วมเสวนาพิเศษหัวข้อจากกองทัพทหารดินเผาสู่การศึกษาจิ๋นซีฮ่องเต้และการรวมชาติจีน ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา14.00น.-16.30น. ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111AB กทม. สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่งได้ที่ : คุณสมหวัง สัมมาวอน หรือ คุณบูรณนิภา คุณดิลกรพี ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-071-2081 หรือ 091-004-9764 E-mail : Pairoa@cpall.co.th