เปิดรับสมัครค่าย “กล้าวรรณกรรม” และ “7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” รุ่นที่ 16

0
9349

ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความสามารถด้านการเขียนวรรณกรรมและการวาดการ์ตูน เข้าร่วม “โครงการค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “โครงการค่าย “7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” รุ่นที่ 16 คนรุ่นใหม่ในโลกปัจจุบัน ใน วันที่ 1-4 ตุลาคม 2562 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) หมดเขตรับสมัคร 28 มิถุนายน 2562

เปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง คือ สมัครออนไลน์ และสมัครทางไปรษณีย์
โปรดเลือกช่องทางการสมัครเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น
สอบถาม โทร. 02 071 2902-3

ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมโครงการ ออนไลน์ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


สมัครออนไลน์ เข้าร่วมโครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 16 คลิกที่นี่


สมัครออนไลน์ เข้าร่วมโครงการค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 16 คลิกที่นี่


ท่านที่มีปัญหาในการสมัครทางออนไลน์ สามารถโทรสอบถามได้ที่โทร 02-071-2909 ในเวลาราชการ


 

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญและข้อมูลการสมัครทางไปรษณีย์


ค่าย กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 16 คลิกที่นี่

ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 16 คลิกที่นี่


ท่านที่มีปัญหาในการสมัครทางไปรษณีย์ สามารถโทรสอบถามได้ที่โทร 02 071 2902-3 ในเวลาราชการ